تیرچه فلزی

تیرچه فلزی چیست؟ تیرچه فلزی نوعی تیرچه پیش ساخته فلزی مانند تیرچه سفالی فندوله ای و بتنی می باشد با ... Read More

سقف کرومیت

سقف کرومیت همانند سقف تیرچه بلوک معمولی است اما تیرچه هایی که در آن مورد استفاده قرار می گیرند متفاوت ... Read More