سقف کرومیت

سقف کرومیت نوعی سقف تیرچه بلوک است که برای ساخت آن از تیرچه فلزی با جان باز استفاده می شود. کرومیت در سازه های فولادی اجرا می شود و نوعی سقف جدید است که از استحکام و یکپارچگی بالا برخوردار می باشد. سقف کرومیت در مقایسه با سایر سقف ها از مزایای بیشتری برخوردار است، از این رو از آن در سازه های مختلف استفاده می شود.

با استفاده از تیرچه های کرومیت می توان چندین سقف را به طور همزمان بتن ریزی کرد و این کار از نظر اقتصادی بسیار مقرون بصرفه خواهد بود. تیرچه های کرومیت دارای حالتی ایستاده هستند و نیازی به شمع بندی در زیر سقف ندارند.

این تیرچه ها به گونه ای طراحی شده اند که به تنهایی می توانند وزن بتن و قالب ها را تحمل کنند، از این رو پس از بتن ریزی، تیرچه های فولادی با بتن ترکیب و یکپارچه شده و بارهای وارد آمده به سقف را تحمل می نمایند.

در کل این تیرچه ها از قابلیت تحمل بار قبل از گیرش بتن و پس از آن برخوردار هستند و می توانند تمام بارهای زنده و مرده را تحمل کنند.

کلاف عرضی

وجود کلاف عرضی در سقف کرومیت الزامی می باشد. حداقل عرض این کلاف ها ۱۰ سانتی متر و حداقل شامل دو میلگرد به قطر حداقل ۱۲ میلی متر می باشد.

در دهانه های کمتر از ۵.۵ متر اجرای حداقل یک کلاف عرضی الزامی می باشد. همچنین در دهانه های بزرگ، فاصله کلاف ها باید به گونه ای باشد که فاصله دو کلاف عرضی از ۲.۵ متر بیشتر نشود.

مراحل اجرای سقف کرومیت

  • نصب تیرچه در دهانه ها با توجه به طول دهانه
  • پر کردن فضای بین تیرچه ها
  • مش بندی
  • بتن ریزی