نحوه ساخت تیرچه

ساخت تیرچه در سه مرحله انجام می‌شود. در مرحله اول بار حاصل از حمل و نقل را تحمل می کند؛ در مرحله دوم بار ناشی از اجزای بتن‌ریزی سقف را تحمل می کند. این بار شامل وزن مرده سقف (وزن تیرچه، بلوک و بتن درجا) و بارهای در حین اجرا در حدفاصل تکیه‌گاه‌های اصلی به تیرچه است. در مرحله آخر تکیه‌گاه‌های موقت برداشته شده و تیرچه به عنوان عضو کششی مقطع T شکل، بار ناشی از بارهای مرده و زنده در هنگام بهره برداری را تحمل می کند.

اجزای تشکیل دهنده تیرچه نیازیت

  1. یال فوقانی: با استفاده کردن از سپری در تیرچه نیازیت، به خاطر داشتن شعاع ژیراسیون، در هر دو طرف از کمانش جانبی جلوگیری می‌کند.
  2. قطعات میانی: تمام قطعاتی که در داخل وجود دارد به شکل میلگردهایی جداگانه به یکدیگر جوش داده شده اند.
  3. یال تحتانی: در یال تحتانی از تسمه استفاده شده است که ابعاد آن نسبت به دهانه های مختلف، متفاوت است.

نتیجه گیری

همانطور که گفته شد تیرچه های انواع بسیار مختلفی دارد که هر کدام بنا بر کاربردی که دارند در ساختمان ها استفاده می شوند. هر ساختمان برای اینکه از مقاومت بالا و استحکام خوبی بر خوردار باشد، نیاز به تیرچه های فولادی دارد. پس اگر در ساخت و ساز یک ساختمان هستید و نیاز به مصالح مختلف دارید، همین الا با کارشناسان ثامن تجارت تماس بگیرید.